Sokrat semineri

SOKRATES YÖNTEMİ

Buldurma yöntemini iyi anlayabilmek için Sokrates yöntemini bilmek de yarar vardır.

Bu sebeple önce Sokrates tanıtılarak yöntemi açıklanacaktır.

Sokrates (Sokrat) Kimdir?

Felsefe tarihinin ünlü düşünürü Sokrates M.Ö. 470 veya 469 yılında Atina'da doğdu.

399'da öldürüldü.25

Sokrates için her şey insandan ibarettir. Bu sebeple hayatını, insanları ve kendini

incelemekle geçirmiştir. Yetiştiği dönemde, Atina her bakımdan alçalmıştır. Çevreden buraya

gelen halk (köylüler) çalışmanın adiliğini, zevk ve sefaletin lezzetini öğreniyorlardı. Sokrates,

hayatı boyunca bu kötülüklerle mücadele etmiş bilge bir kişidir. Yalnız O, kendisinde hiç bir

çeşit bilgelik hissetmiyordu. Sürekli olarak kendi bilgisizliğini, hiçbir şey bilmediğini

söylüyordu.26

Siyasî hayatın entrikalarını bilmeyen Sokrates'in hayatında, ne okulu ne de kitabı

vardır. Nerede bir kalabalık görürse oraya sokulur, konuşmaya başlardı. Onu daima zeki ve

meraklı gençler kuşatır, O da büyük bir şevk ve heyecanla onlara yeni bilgiler öğretmeye

çalışırdı.

Sokrates kendisi hiçbir şey yazmadığı için O'nun fikirlerini öğrencileri Eflatun 'un

Diyaloglar'ı ile Xenophon'un "Sokrates'ten Anılar" isimli eserinden öğreniyoruz.27

 

içeriği indirmek için tıklayınız

http://rapidshare.com/files/115047084/sokrat.doc.html

 

konu ile ilgili sunum için

http://rapidshare.com/files/115046645/SOKRAT_SEM__304_NER__304_.ppt.html

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !